قطره (ای از زندگی یک درگیر کامپیوتر) اکثر آدمها فکر می کنند با بقیه فرق دارند و غیرعادی هستند.پس هرکسی که فکر می کند که غیرعادی است ،عادی است.من هم عادی هستم .البته بچه که بودم فکر می کردم عادی نخواهم بود و یه کاری خواهم کرد برای بشریت مهم و به درد بخور باشه. .......................... بودن یا نبودن خیلی مهم است ولی چگونه بودن مهم تر .انسانها دو دسته هستند.انسانهای عاقل كه با دنیا كنار می ایند و انسانهایی كه تلاش می كنند دنیا را تغییر بدهند.و تمام پیشرفتهای بشری مدیون تلاشهای این دسته است. شما كدوم دسته هستید؟ ............................ ارزش هر ادمی به تولیدات اوست.بیاید محتوای خوب تولید كنیم. ارزش هر ادمی به تاثیری است كه روی دیگران و جامعه می گذارد.بیاید برای یكدیگر انگیزه باشیم.انگیزه برای پیشرفت.بیاید سالم رقابت كنیم. شمابرای پیشرفت فقط به انگیزه و همت نیاز دارید هرچقدر زندگی سخت باشد شما سخت ترید.مشكلی كه شما رانكشد شمارا قوی تر می كند. امروز اولین روز از بقیه عمر شماست. ............................... زندگی چون گل سرخی ست.پر از خار وپر از برگ و پر از عطر لطیف.یادمان باشد اگر گل چیدیم عطر و برگ و خار همه همسایه دیوار به دیوار همند. من یك دسته گل سرخ بر بالای یك تپه نیستم.بوته اری هستم در ته یك دره.ولی می خواهم بهترین خار دنیا باشم. ...................... ویادتان باشد چه فكر كنی كه میتوانی و چه فكر كنی كه نمی توانی در هر دوصورت درست فكر كرده ای. ......................................... مدارک من در کامپیوتر: CCNP ROUTE+SWITCH,Mcse,security+,VMware,C#,Sql server,Web Design,Kldst,امنیت سروروهک و امنیت و چنتا چیر کوچولو موچولوی دیگه که یادم نیست.( محض خودنمایی و ریا عرض شد) برای مشاوره تخصصی می توانید با شماره 09127013197 فرمایید http://ncep.mihanblog.com 2018-04-20T05:45:38+01:00 text/html 2018-04-18T12:42:53+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری جستجو در یک فایل http://ncep.mihanblog.com/post/1490 جستجو در یک فایل در لینوکس به روشهای مختلف انجام می گردد<br><br>من می خوام یه روش خاص رو بگم<br><br>اول از دستور wc -l&nbsp; می توان برای دست اوردن تعداد خطوط یک فایل استفاده کرد<br><br>سپس با دستور grep -n word file&nbsp; متوان شماره خطی را که کلمه word در فایل file است را پیدا کنی<br><br>مثلا فرض کنیم اولین بار در خط شماره 1000 است<br><br>می توانیم با دستور&nbsp; head -1000 file&gt;file2 &nbsp; هزار خط اول را برداریم و بریزیم توی یک فایلی. یا اگر کل فایل 3000 خط بود با دستور tail -2000 file &gt; file2<br><br>از خط هزار تا اخر را بریزیم توی فایل <br><br><br>موفق باشید<br> text/html 2018-02-27T08:02:22+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری دانلود رایگان سوالات کارشناسی رسمی دادگستری http://ncep.mihanblog.com/post/1489 <br>سلام از لینک های&nbsp; زیر می توانید سوالات کارشناسی رسمی دادگستری را به رایگان دانلود کنید.<br>لازم به ذکر است که ظاهرا دو منبع سوال و دو مرکز ازمون گیر وجود&nbsp; دارد که من هردو برای دانلود می گذارم. ولی اونیکه این دوره مد نظر است لینک اول است<br><br><a href="http://s9.picofile.com/file/8320477768/karshenasi_computer.zip.html" target="_blank" title="">لینک دانلود سوالات 81-83-85-90-93</a><br><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8320478384/computer_84_90_Compressed.pdf.html" target="_blank" title="">لینک دانلود سوالات 84-90</a><br> text/html 2018-02-17T14:00:47+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری معرفی یک ربات سودمند http://ncep.mihanblog.com/post/1488 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">به جرات می توان گفت که شبکه اجتماعی تلگرام امروزه محبوب ترین شبکه اجتماعی کشور است و قابلیتهای منحصر بفردی هم دارد که در شبکه های دیگر به این صورت پیاده سازی نشده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">یک از قابلیتها امکان ایجاد و توسعه ربات های تلگرامی است. برخلاف تبلیغات افراد ناآگاه که سعی کردند رباتها را ابزاری برای هک جلوه دهند ، رباتها ابزاری مفید برای تعامل با کاربران و ایجاد سرویسهای مناسب هستند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">لازم به ذکر است که رباتها هیچ توانایی برای هک کردن ندارند ، هیچ دسترسی ناخواسته ای ایجاد نمی کنند و هیچ خطری برای کاربران ندارند. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">یکی از نقاط قوت و یا ضعف رباتها هم در این است که تا شما انها را استارت نکرده باشید ، نمی توانند هیچ پیامی را برای شما ارسال کنند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در این مطلب می خواهیم یک ربات مناسب را به شما معرفی کنیم. رباتی که در صورت استفاده از ان می توان به عنوان ابزاری برای ساماندهی روابط در تلگرام از آن استفاده کرد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مشکلی که در روابط دنیای مجازی وجود دارد، عدم اعتماد به حرفهای طرف مقابل است. همچنین مشکل عدم آگاهی نیز وجود دارد. که این دو موجب می شود که نتوانیم به صحت اطلاعات طرف مقابل اعتماد کنیم و یا آنها را رد کنیم . بازرترین مثال این است که یک فرد متاهل می تواند خود را مجرد معرفی کند و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>و یا اینکه یک مرد یا دختر می تواند همزمان با چند نفر طوری چت کند و برخورد کند که هریک فرد کنند فقط قصد ازدواج با انها را دارد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ربات </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: Nazanin;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>@REL_CHECK_BOT</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:Nazanin; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> برای جلوگیری از این کار است. این ربات می تواند تا حدی روابط موازی را کاهش دهد و یا حداقل در مورد ان به افراد آگاهی بخشی کند.</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: Nazanin;mso-bidi-language:FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>روش کار این ربات به این صورت است که شما در ابتدا عضو این ربات می شوید. همسر و یا دوست خود را نیز عضو این ربات می کنید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">سپس نوع رابطه خود را با طرف مقابل به ربات اعلام می کند. ربات یک پیام به شخص مقابل می دهد و از ایشان تایید می گیرد. اگر فرد مقابل تایید کند این رابطه ثبت می شود و قابل استعلام خواهد بود. اگر تایید نکند و تکذیب کند ، شخص اول می فهمد که ریگی به کفش طرف مقابل است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">رابطه های قابل تایید در این ربات عبارت است از : دوست ساده، دوست اجتماعی ، رفیق فابریک، ازدواج سفید، نامزد، عقد کرده ، همسر، همسر و مادر بچه ها و همسر سابق است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">این ربات برای کسانی که هنوز ازدواج نکرده اند نیز بسیار مفید است و ابزاری است برای سنجش مقدار علاقه و جدیت طرف مقابل در رابطه. در صورتیکه طرف مقابل خود را خیلی جدی نشان می دهد ولی حاضر نمی شود در ربات این را ثبت کند، یعنی انقدر که می گوید جدی نیست.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">و در صورتیکه ثبت کند ، دیگر نمی تواند به کس دیگری هم این را بگوید چون آن شخص می تواند<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>با استعلام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>شود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مشخصه و ویژگی که در این ربات برای استعلام و ثبت رابطه استفاده می شود ، شماره تلفن است. زیرا <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>ثابت ترین ویژگی فرد در تلگرام است. و البته لازم به ذکر است که این ربات نمی تواند جلوی همه انواع خیانتها و کلکها را بگیرد. مثلا اگر فرد شماره تلفن خود را عوض کند و یا چند خط داشته باشد ، ازین ربات کاری بر نمی آید. بلکه فقط می تواند استعلام خط هایی را که دارد بدهد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family:Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">برنامه نویس این ربات در نظر دارد قابلیتهایی مثل دوست یابی برای کسانیکه با هیچکس در رابطه نیستند و یا ارائه استعلام دقیق تر ، زمانیکه استعلام کننده خودش در رابطه با فرد استعلام شونده است بکند. البته این برنامه اینده تیم طراحی است.</span></p> <a href="http://t.me/rel_check_bot" target="_blank" title="">ادرس ربات&nbsp;</a> text/html 2018-01-23T12:29:41+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری یک وب سرور ساده یا پایتون http://ncep.mihanblog.com/post/1487 python -m SimpleHTTPServer 8000 text/html 2018-01-20T06:14:35+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری دونکنه کوچک http://ncep.mihanblog.com/post/1486 ساخت یه وب سرور سریع با پایتون فقط با کامند زیر<br><pre><span class="n">python</span> <span class="o">-</span><span class="n">m</span> <span class="n">SimpleHTTPServer</span> <span class="mi">8000<br><br><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">و برنامه و روشی که باآن بد یو اس بی تولید می کنند به نام H I D در reverse engineering</font><br></span></pre><br> text/html 2018-01-17T14:14:07+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری دستورات مفید در grep http://ncep.mihanblog.com/post/1485 &nbsp;پارامترهای <br><div style="direction: ltr;" align="left">-A = after<br>-B = before<br>-C = before and after<br><br><div style="direction: rtl;" align="right">تعداد خطهای قبل و بعد یا هردو رو نشان می دهد<br><br>دستور&nbsp;&nbsp; -n شماره خطی را که پیدا کرده برمی گرداند<br>و پارامتر -c تعداد پیدا شده ها را نشان می دهد.<br><br>با دستور -e هم می توان چند تا رشته را باهم سرچ کرده مثل<br><br><div style="direction: ltr;" align="left">grep -e str1 -e str2 ... path/file<br></div></div><br></div><br>راستی -v&nbsp; هم متنی را که وجود دارد را سرچ نمی کند<br> text/html 2018-01-02T07:03:22+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری تجربه پرورش مرغ و بلدرچین http://ncep.mihanblog.com/post/1484 مدتی پیش که خونه مون رو عوض کردیم و رفتیم به یه خونه که حالت دربست داشت و پشت بوم در اختیارم بود، تصمیم گرفتم در پشت بودم پرورش مرغ و بلدرچین و کبوتر و ازین جور چیزها بزنم.<br><br>ولی خوب ادم نباید بی تجربه دست به کار بشه ولی من با اینکه تجربه کمی داشتم دست به کار شدم.<br><br>اولش یه اتاق 12 متر ( 3 در 4 ) اهنی درست کردم و دورش رو توری کشیدم. این اتفاقها از ابان ماه حدودا شروع شد. لذا هوا هم سرد بود. <br>بد دیدم سرده ، دورش رو یک چوبهایی که از درهای ضایعاتی پیدا کرده بودم که دیوار کشیدم. همچنین روی سقفش هم با چوبهای ضایعاتی پوشوندم.<br><br>بعدش حتی یه لایه نایلون دورش و رو سقفش کشیدم.<br><br>ولی خوب این عایق بندی ها مرحله به مرحله انجام شد. و یکباره نبود.<br><br>اینکه در ابتدا کار نهایی رو انجام بدی و بهتره&nbsp; ولی خوب کسی مثل من هم بی تجربه بود و کم کم فهمید باید چکار کنه.<br><br>در ابتدا من 14 عدد جوجه یه روزه و 12 عدد بلدرچین و 2 عدد مرغ و 2 عدد کبوتر خریدم.<br><br>و خواستم اینها رو کنار هم بزرگ کنم.<br><br>به مرور و خیلی زود جوجه ها بر اثر سرما و عوامل ناشناخته دیگه فوت کردند.<br><br>بعد از یه مدتی مرغها و بلدرچینها به تخم امدند. وضعیت تخم گذاشتن مرغها بسیار نامرتب بود. وضعیت تخم گذاشتن بلدرچینها هم همینطور.<br><br>راستی کبوترها هم از یه فرصت استفاده کردند و فرار کردند.<br><br>بعد تعداد مرغها رو بیشتر کردم. این موجب شد که تعداد تخم گذاشتن مرغها کم شود( فکر کنم باهم وارد دعوا و استرس شدند). از طرفی این مرغهای جدید به بلدرچینها هم آسیب می رسانند. و سه تا از انها راهم کشته اند.<br><br><br>نتیجه گیری : اگر به فکر راه اندازی پرورش مرغ و یا بلدرچین و هر چیز دیگری هستید :<br>1 : جای مناسب نقش بسزایی در کاهش تلفات دارد<br>2 : حتما برای نژآد مناسب هزینه کنید و با خرید و نگهداری نژاد بدرد نخور وقت خود را تلف نکنید<br>3 : بصورت مداوم سیتسم را مورد بازنگری قرار دهید و بهبود مستمر داشته باشید<br><br>بلدرچین ها کم کم تلفات دادند. <br><br><br> text/html 2017-12-19T14:53:00+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری 36 مثال دستور find در لینوکس http://ncep.mihanblog.com/post/1483 <p>یکی از دستورات مهم و کاربردی لینوکس&nbsp;دستور find در لینوکس است. کاربرد آن پیدا کردن لیستی از فایل ها و دایرکتوری ها ( پوشه ها ) بر اساس شرایط خاصی که شما مشخص می کنید می باشد.</p> <p>مانند جستجو فایل با توجه به سطح دسترسی ، کاربران ، گروه ها ، نوع فایل ، تاریخ ، اندازه و دیگر معیار های ممکن</p> <p><a href="http://www.tehranhost.com/needfi/uploads/2014/07/36-example-find-command-linux1.gif"><img class="aligncenter wp-image-4319 size-full" src="http://www.tehranhost.com/needfi/uploads/2014/07/36-example-find-command-linux1.gif" alt="دستور find در لینوکس" width="325" height="238"></a></p> text/html 2017-12-19T14:49:14+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری جدول نمونه قالب بندی رشته http://ncep.mihanblog.com/post/1481 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 17pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" align="center"><br></p> <p></p> <table class="MsoNormalTable" style="width: 416.6pt; direction: ltr;" width="555" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; height: 15.75pt;"> <td style="width: 63.35pt; border-color: #c8c8c8; border-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15.75pt;" width="84" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">عدد&nbsp; </span></span></b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 69.8pt; border-top-color: #c8c8c8; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15.75pt;" width="93" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span dir="RTL" lang="AR-SA">قالب&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 79.8pt; border-top-color: #c8c8c8; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15.75pt;" width="106" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">خروجی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 203.65pt; border-top-color: #c8c8c8; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15.75pt;" width="272" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span dir="RTL" lang="AR-SA">&nbsp;توضیح&nbsp; </span></span></b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 1; height: 15.0pt;"> <td style="width: 63.35pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="84" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">3.1415926</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 69.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="93" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">{:.2f}&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 79.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="106" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">3.14</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 203.65pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="272" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 2 رقم اعشار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 2; height: 15.0pt;"> <td style="width: 63.35pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="84" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">3.1415926</span></p> </td> <td style="width: 69.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="93" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">{:+.2f}&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 79.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="106" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">+3.14</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 203.65pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="272" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 2 رقم اعشار با علامت&nbsp; </span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 3; height: 15.0pt;"> <td style="width: 63.35pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="84" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">-1</span></p> </td> <td style="width: 69.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="93" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">{:+.2f}&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 79.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="106" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">-1.00</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 203.65pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="272" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 2 رقم اعشار با علامت&nbsp; </span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 4; height: 15.0pt;"> <td style="width: 63.35pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="84" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">2.71828</span></p> </td> <td style="width: 69.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="93" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">{:.0f}&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 79.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="106" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">3</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 203.65pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="272" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span dir="RTL" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;بدون رقم اعشار </span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 5; height: 15.0pt;"> <td style="width: 63.35pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="84" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">5</span></p> </td> <td style="width: 69.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="93" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">{:0&gt;2d}&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 79.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="106" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">05</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 203.65pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="272" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 16.8pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">تعداد فاصله با </span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">x</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> (فاصله از لبه چپ، با عرض 2)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 6; height: 15.0pt;"> <td style="width: 63.35pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="84" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">5</span></p> </td> <td style="width: 69.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="93" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">{:x&lt;4d}&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 79.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="106" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">5xxx&nbsp;</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 203.65pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="272" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 16.8pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">تعداد فاصله با </span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">x</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> (فاصله از لبه راست، با عرض 4)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 7; height: 15.0pt;"> <td style="width: 63.35pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="84" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">10</span></p> </td> <td style="width: 69.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="93" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">{:x&lt;4d}&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 79.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="106" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">10xx&nbsp;</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 203.65pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="272" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 16.8pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">تعداد فاصله با </span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">x</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> (فاصله از لبه راست، با عرض 4)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 8; height: 15.0pt;"> <td style="width: 63.35pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="84" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">1000000</span></p> </td> <td style="width: 69.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="93" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">{:,}&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 79.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="106" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">1,000,000</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 203.65pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="272" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">شماره قالب با جداکننده کاما</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 9; height: 15.0pt;"> <td style="width: 63.35pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="84" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">0.25</span></p> </td> <td style="width: 69.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="93" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">{:.2%}&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 79.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="106" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">25.00%</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 203.65pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="272" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">درصد فرمت</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 10; height: 15.0pt;"> <td style="width: 63.35pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="84" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">1E+09</span></p> </td> <td style="width: 69.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="93" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">{:.2e}&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 79.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="106" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">1.00e+09</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 203.65pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="272" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">نماد توان</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 11; height: 15.0pt;"> <td style="width: 63.35pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="84" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">13</span></p> </td> <td style="width: 69.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="93" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">{:10d}&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 79.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="106" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 203.65pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="272" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">ترازبندی از راست (پیش فرض، با عرض 10)</span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 12; height: 15.0pt;"> <td style="width: 63.35pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="84" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">13</span></p> </td> <td style="width: 69.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="93" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">{:&lt;10d}&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 79.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="106" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">13 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 203.65pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="272" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">ترازبندی از چپ (با عرض 10)</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 13; mso-yfti-lastrow: yes; height: 15.0pt;"> <td style="width: 63.35pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="84" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">13</span></p> </td> <td style="width: 69.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="93" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">{:^10d}&nbsp;</span></p> </td> <td style="width: 79.8pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="106" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"></span></p> </td> <td style="width: 203.65pt; border-top-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="272" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">تراز وسط قرار دادن&nbsp; (با عرض 10)</span></p></td></tr></tbody></table> text/html 2017-12-19T14:47:31+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری جدول قالب بندی رشته http://ncep.mihanblog.com/post/1480 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; padding-right: 420px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; padding-right: 450px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"></span></b></p> <div align="center"> <table class="MsoNormalTable" style="width: 529pt;" width="705" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:15.0pt"> <td style="width: 44pt; border-color: rgb(200, 200, 200); border-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="59" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 15.0pt;margin-left:0in;line-height:16.8pt"><b><span dir="RTL" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">نماد</span></b><span style="font-size:10.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> <td style="width: 485pt; border-top-color: rgb(200, 200, 200); border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="647" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 15.0pt;margin-left:0in;line-height:16.8pt"><b><span dir="RTL" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">توضیحات</span></b><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:15.0pt"> <td style="border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-left-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 15.0pt;margin-left:0in;line-height:16.8pt"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">b</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:15.0pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:16.8pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">تغییرشکل یک عدد صحیح به باینری</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:15.0pt"> <td style="border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-left-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 15.0pt;margin-left:0in;line-height:16.8pt"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">c</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:15.0pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:16.8pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">یک عدد داده می شود</span><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">، کاراکتری که آن کد </span><span style="font-size:10.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">را </span><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">دارد، نمایش می دهد</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:15.0pt"> <td style="border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-left-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 15.0pt;margin-left:0in;line-height:16.8pt"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">d</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:15.0pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:16.8pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">یک عدد را بصورت اعشاری نمایش می دهد (پایه 10). </span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:15.0pt"> <td style="border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-left-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 15.0pt;margin-left:0in;line-height:16.8pt"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">e</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:15.0pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:16.8pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">یک مقدار اعشاری را با استفاده از فرمت نمایی نمایش می دهد.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:15.0pt"> <td style="border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-left-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 15.0pt;margin-left:0in;line-height:16.8pt"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">E</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:15.0pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:16.8pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">همانند </span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">e</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، اما از "</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">E</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" بزرگ در توان استفاده می کند.</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;height:15.0pt"> <td style="border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-left-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 15.0pt;margin-left:0in;line-height:16.8pt"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">f</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:15.0pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:16.8pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">تغییر فرمت یک عدد به شکل یه عدد با ممیز ثابت</span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7;height:15.0pt"> <td style="border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-left-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 15.0pt;margin-left:0in;line-height:16.8pt"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">g</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:15.0pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:16.8pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">فرمت کلی عدد: از </span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">f</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> یا </span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA">g</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، هرکدام که مناسبند استفاده می کند.</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8;height:15.0pt"> <td style="border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-left-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 15.0pt;margin-left:0in;line-height:16.8pt"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">G</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:15.0pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:16.8pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">مانند "</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">g</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"، اما از "</span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">E</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" بزرگ در فرم نمایی استفاده می کند.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9;height:15.0pt"> <td style="border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-left-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 15.0pt;margin-left:0in;line-height:16.8pt"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">n</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:15.0pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:16.8pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">برای قالب بندی اعداد، این فرمت با استفاده از تنظیمات محلی موجود، کاراکترها را جدا از هم قرار می دهد.</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:10;height:15.0pt"> <td style="border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-left-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 15.0pt;margin-left:0in;line-height:16.8pt"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">o</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:15.0pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:16.8pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">یک عدد صحیح را در فرمت مبنای 8 نشان می دهد.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:11;height:15.0pt"> <td style="border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-left-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 15.0pt;margin-left:0in;line-height:16.8pt"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">x</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:15.0pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:16.8pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">یک عددصحیح را در مبنای 16 نمایش می دهد. ارقام بزرگتر از 9 بعنوان حروف کوچک نمایش داده می شوند.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:12;height:15.0pt"> <td style="border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-left-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 15.0pt;margin-left:0in;line-height:16.8pt"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">X</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:15.0pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:16.8pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">یک عددصحیح را در مبنای شانزده نمایش می دهد. ارقام بزرگتر از 9 بعنوان حروف بزرگ نمایش داده می شوند.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:13;mso-yfti-lastrow:yes;height:15.0pt"> <td style="border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-left-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in;margin-bottom: 15.0pt;margin-left:0in;line-height:16.8pt"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">%</span></p> </td> <td style="border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: rgb(200, 200, 200); border-bottom-width: 1pt; border-right-color: rgb(200, 200, 200); border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:15.0pt;margin-right:0in; margin-bottom:15.0pt;margin-left:0in;text-align:right;line-height:16.8pt; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">یک عدد صحیح را بعنوان یک درصد نمایش می دهد: مقدار آن با 100 ضرب شده، توسط یک کاراکتر "%" نمایش داده می شود.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;</span> text/html 2017-12-19T14:45:21+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری توابع و متد های رایج فایل http://ncep.mihanblog.com/post/1479 <span dir="RTL" style="font-size: 24pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.75pt;" lang="AR-SA"></span> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 17pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></p> <table class="MsoNormalTable" style="width: 771px; margin-left: -31.9pt; direction: ltr; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" width="666" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" height="830"> <tbody> <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; height: 15.0pt;"> <td style="width: 125pt; border-color: #c8c8c8; border-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="167" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><b><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">متد ها و توابع</span></b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"></span></p> </td> <td style="width: 374.5pt; border-top-color: #c8c8c8; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-top-width: 1pt; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="499" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><b><span dir="RTL" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">توضیحات</span></b><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 1; height: 15.0pt;"> <td style="width: 125pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="167" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;">open()</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"></span></p> </td> <td style="width: 374.5pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="499" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in; direction: rtl;">یک فایل را باز می کند و اغلب موارد، با دو آرگومان استفاده می شود:</p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 2; height: 15.0pt;"> <td style="width: 125pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="167" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;">file.close()</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"></span></p> </td> <td style="width: 374.5pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="499" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 16.8pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">فایل را می بندد.</span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 3; height: 15.0pt;"> <td style="width: 125pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="167" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;">file.read([size])&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"></span></p> </td> <td style="width: 374.5pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="499" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 16.8pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">کل فایل را میخواند. اگر </span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;">size</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مشخص</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"> شده </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">&nbsp;باشد، پس به اندازه کاراکتر تعیین شده در </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;size </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">از فایل </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">می خواند.</span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 4; height: 15.0pt;"> <td style="width: 125pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="167" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;">file.readline([size])</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"></span></p> </td> <td style="width: 374.5pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="499" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 16.8pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">یک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">خط از فایل را می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">خواند. اگر </span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;">size</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مشخص</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"> شده </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">&nbsp;باشد، پس به اندازه کاراکتر تعیین شده در </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;size </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">از فایل </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">می خواند.</span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 5; height: 15.0pt;"> <td style="width: 125pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="167" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;">file.readlines([size])&nbsp;</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"></span></p> </td> <td style="width: 374.5pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="499" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 16.8pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">تمام خطوط از فایل را می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">خواند و لیستی از خطوط برمی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">گرداند. اگر </span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;">size</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مشخص</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"> شده </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">&nbsp;باشد، پس به اندازه کاراکتر تعیین شده در </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;size </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">از فایل </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">می خواند.</span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 6; height: 15.0pt;"> <td style="width: 125pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="167" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;">file.write()</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"></span></p> </td> <td style="width: 374.5pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="499" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; tab-stops: 367.65pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;">محتوای رشته را در فایل می نویسد، تعداد کاراکترهای نوشته شده را برمی گرداند.</p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 7; height: 15.0pt;"> <td style="width: 125pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="167" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;">file.tell()</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"></span></p> </td> <td style="width: 374.5pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="499" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 16.8pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">یک عدد صحیح برمی گرداند که موقعیت کنونی شی (</span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;">Pointer</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">در فایل را می دهد</span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 8; mso-yfti-lastrow: yes; height: 15.0pt;"> <td style="width: 125pt; border-right-color: #c8c8c8; border-bottom-color: #c8c8c8; border-left-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt; border-top-style: none; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="167" valign="top"> <p class="MsoNormal" style="line-height: 16.8pt; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;">file.seek()</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;"></span></p> </td> <td style="width: 374.5pt; border-top-style: none; border-left-style: none; border-bottom-color: #c8c8c8; border-bottom-width: 1pt; border-right-color: #c8c8c8; border-right-width: 1pt; padding: 7.5pt; height: 15pt;" width="499" valign="top"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 16.8pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 15.0pt 0in 15.0pt 0in;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA">موقعیت شی فایل (</span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;">Pointer</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222;" lang="AR-SA"> را تغییر می دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: #222222;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: #222222; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> text/html 2017-12-19T14:44:30+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری حالتهای فایل در پایتون http://ncep.mihanblog.com/post/1478 حالت <table width="745" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr style="height: 15.0pt;" height="20"><td style="height: 15.0pt; width: 44pt;" width="59" height="20"><br></td><td style="width: 515pt;" width="686">توضیح</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;" height="20"> <td style="height: 15.0pt;" height="20">r</td> <td>فایل را تنها برای خواندن آن باز می‌کند. این حالت پیش فرض است</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;" height="20"> <td style="height: 15.0pt; direction: ltr;" height="20">rb</td> <td>فایل را تنها برای خواندن در فرمت باینری باز می‌کند.</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;" height="20"> <td style="height: 15.0pt; direction: ltr;" height="20">r+</td> <td>فایل را برای خواندن و نوشتن باز می‌کند.&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;" height="20"> <td style="height: 15.0pt; direction: ltr;" height="20">rb+</td> <td>فایل را برای خواندن و نوشتن در فرمت باینری باز می‌کند.&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;" height="20"> <td style="height: 15.0pt; direction: ltr;" height="20">w</td> <td>فایل را تنها برای نوشتن باز می‌کند. اگر فایل وجود داشته باشد آن را بازنویسی (overwrite) می‌کند. اگر فایل وجود نداشته باشد آن را ایجاد می‌کند.</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;" height="20"> <td style="height: 15.0pt; direction: ltr;" height="20">wb</td> <td>فایل را تنها برای نوشتن در فرمت باینری باز می‌کند.</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;" height="20"> <td style="height: 15.0pt; direction: ltr;" height="20">w+</td> <td>فایل را برای خواندن و نوشتن باز می‌کند.&nbsp;اگر فایل وجود داشته باشد آن را بازنویسی (overwrite) می‌کند. اگر فایل وجود نداشته باشد آن را ایجاد می‌کند.</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;" height="20"> <td style="height: 15.0pt; direction: ltr;" height="20">wb+</td> <td>فایل را برای خواندن و نوشتن در فرمت باینری باز می‌کند.&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;" height="20"> <td style="height: 15.0pt; direction: ltr;" height="20">a</td> <td>فایل را برای پیوست (appending) باز می‌کند. اگر فایل وجود داشته باشید اشاره‌گر آن در انتهای فایل وجود دارد.&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;" height="20"> <td style="height: 15.0pt; direction: ltr;" height="20">ab</td> <td>فایل را برای پیوست&nbsp;(appending) در فرمت باینری باز می‌کند.</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;" height="20"> <td style="height: 15.0pt; direction: ltr;" height="20">a+</td> <td>فایل را برای پیوست&nbsp;(appending) و خواندن باز می‌کند.</td> </tr> <tr style="height: 15.0pt;" height="20"> <td style="height: 15.0pt; direction: ltr;" height="20">ab+</td> <td>فایل را برای پیوست&nbsp;(appending) و خواندن باز می‌کند.</td></tr></tbody></table> text/html 2017-12-19T14:39:34+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری متد های دیکشنری در پایتون http://ncep.mihanblog.com/post/1477 text/html 2017-12-19T14:32:33+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری مثال هایی از متد های رشته ها (ادامه) http://ncep.mihanblog.com/post/1473 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 17pt; text-align: center; line-height: normal; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" align="center"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">در این قسمت، به ادامه ارائۀ نمونه های بیشتری از متد های رشته ها می پردازیم.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">یادآوری: براکت ها (کروشه ها) نشانگر آرگومانهای اختیاری هستند.</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: Verdana, sans-serif;"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; direction: ltr; line-height: 16.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">str.join(<i>iterable</i>&nbsp;)</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 12pt 0in; text-align: right; line-height: 16.8pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA">این متد، یک رشته را برمی گرداند که الحاق رشته ها در </span></b><a href="https://docs.python.org/3/glossary.html#term-iterable"><b><i><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #0079bc; text-decoration: none; text-underline: none;">iterable</span></i></b></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Courier New'; mso-ascii-font-family: inherit; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: inherit; color: #0079bc;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></i></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA">است.</span></b><b><i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Courier New'; mso-ascii-font-family: inherit; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: inherit; color: #0079bc;" lang="AR-SA"> </span></i></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA">اگر هیچ مقدار غیر رشته ای در </span></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';">iterable</span></i></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><i><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> وجود نداشت،</span></i></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA"> یک</span></b><b><i><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Courier New'; mso-ascii-font-family: inherit; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: inherit; color: #0079bc;" lang="AR-SA"> </span></i></b><a href="https://docs.python.org/3/library/exceptions.html#TypeError"><b><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #0079bc; text-decoration: none; text-underline: none;">TypeError</span></b></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Courier New'; mso-ascii-font-family: inherit; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: inherit; color: #0079bc;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA">مطرح می شود که شامل اشیاء بایت ها است. جداکننده&nbsp; بین عناصر این متد وجود دارد.</span></b><b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Courier New'; mso-ascii-font-family: inherit; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: inherit; color: #0079bc;" lang="AR-SA"> </span></b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left; direction: ltr;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; direction: ltr; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; sign = "+"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; direction: ltr; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; my_list = ["One", "Two", "Three", "Four"]&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; direction: ltr; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; new_string = sign.join(my_list)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> &gt;&gt;&gt; new_string</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 12pt 0in; text-align: right; line-height: 19.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA">نتیجه بصورت زیر خواهد بود:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left; direction: ltr;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; direction: ltr; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">'One+Two+Three+Four'</span></b><span style="font-size: 11.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #333333;"><br> <br> </span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333;"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; direction: ltr; line-height: 16.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">str.ljust(<i>width</i>[,&nbsp;<i>fillchar</i>])</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 12pt 0in; text-align: right; line-height: 16.8pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA">این متد، رشته چپ چین شده به طول </span></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';">width</span></i></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را برمی گرداند</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA">. </span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';">Padding</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> با استفاده از </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';">fillchar</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مشخص شده انجام می شود (بطور پیش فرض </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';">Space </span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;است)<i>.</i></span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA"> <b>اگر </b></span><b><i><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';">width</span></i></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">کمتر یا مساوی با</span></span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA"> </span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';">len(s)</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> باشد، رشته اصلی برگردانده می شود.</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA"> </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left; direction: ltr;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; direction: ltr; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; my_string = "unjustified text"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Create a String</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; direction: ltr; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; new_string = my_string.ljust(2*len(my_string), "X")&nbsp;&nbsp; # left justify, fit within 2*len of string, fill with X</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; direction: ltr; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; new_string&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 12pt 0in; text-align: right; line-height: 19.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA">نتیجه بصورت زیر خواهد بود:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left; direction: ltr;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; direction: ltr; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">'unjustified textXXXXXXXXXXXXXXXX'</span></b><span style="font-size: 11.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #333333;"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; direction: ltr; line-height: 16.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">str.lower()</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 12pt 0in; text-align: right; line-height: 16.8pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA">این متد، یک کپی از رشته که تمام کاراکترهای آن تبدیل به حروف کوچک شده را برمی گرداند.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></b></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left; direction: ltr;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; direction: ltr; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; my_string = "sTrInG mEtHoDs"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Create a String</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; direction: ltr; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; new_string = my_string.lower()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Return the lowercased string</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; direction: ltr; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; new_string&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Check to see what was returned &nbsp;&nbsp;</span></b></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 12pt 0in; text-align: right; line-height: 19.2pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';" lang="AR-SA">نتیجه بصورت زیر خواهد بود:</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left; direction: ltr;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; direction: ltr; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">'string methods'</span></b><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"></span></b></p></div> text/html 2017-12-19T14:29:24+01:00 ncep.mihanblog.com سعید كلانتری متد های رشته ها همراه با مثال http://ncep.mihanblog.com/post/1471 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">همچون بسیاری از انواع از پیش ساخته شده در پایتون، رشته ها نیز تعدادی متد مفید و قدرتمند دارند. در این صفحه، نمونه هایی نشان می دهیم از اینکه چگونه برخی از آنها استفاده می شوند.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">** به یاد داشته باشید: براکت نشان دهنده آرگومان های اختیاری است.**</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; direction: ltr; line-height: 16.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">str.capitalize( )</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">این متد، یک کپی از اولین کاراکتر با حروف بزرگ و بقیه کاراکترها را با حروف کوچک برمی گرداند.</span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&gt;&gt;&gt; my_string = "sTrInG mEtHoDs"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Create a string</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; new_string = my_string.capitalize()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Capitalize 1st, lower rest &amp; return</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; new_string&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">نتیجه بصورت زیر خواهد بود:</span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 5.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>'String methods' </span></b><span style="font-size: 11.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333;"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; direction: ltr; line-height: 16.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">str.casefold( )</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">این متد،&nbsp; یک مورد کپی شده (</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">casefolded</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) از رشته را برمی گرداند. رشته های </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">casefolded</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ممکن است برای تطبیق&nbsp; </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">caseless</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> (موارد فاقد این امر) استفاده شوند. </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">Casefolding</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مشابه با </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">lowercasing</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> است اما جامع تر است </span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA">زیرا</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"> تمام موارد متمایزدر یک رشته را حذف کند. </span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&gt;&gt;&gt; my_string = "sTrInG mEtHoDs"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Create a String</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; new_string = my_string.casefold()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Return a casefolded copy</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; new_string&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">نتیجه بصورت زیر خواهد بود: </span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>'string methods'</span></b><span style="font-size: 11.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #333333;"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; direction: ltr; line-height: 16.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">str.center(<i>width</i>[,&nbsp;<i>fillchar</i>])</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">این متد ، </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">دوطرف رشته </span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;">S</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را با کاراکتر دریافت شده (</span><i><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">fillchar</span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><i><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</span></i><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"> به اندازه </span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-themecolor: text1;">width</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> تعیین شده پر می کند و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Verdana',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> S </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">را در وسط قرار می دهد</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Verdana; color: black; mso-themecolor: text1;" lang="AR-SA">.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"> (بطور پیش فرض </span><i><span dir="LTR" style="font-size: 10.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">fillchar</span></i><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> کاراکتر </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">Space</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">– فضای خالی - است</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">) </span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&gt;&gt;&gt; my_string = "sTrInG mEtHoDs"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Create a String</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; new_string = my_string.center(20, 'x')&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Center in 20 spaces, fill spaces with 'x' &amp; return</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; new_string&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA">نتیجه بصورت زیر خواهد بود:</span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>'xxxsTrInG mEtHoDsxxx'</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; direction: ltr; line-height: 16.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">str.count(<i>sub</i>[,&nbsp;<i>start</i>[,&nbsp;<i>end</i>]])</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA">این متد </span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">تعداد تکرارهای </span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">sub</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بین نقطه شروع و پایان را شمارش می کند</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA"> .آرگومانهای شروع و پایان اختیاری هستند.</span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&gt;&gt;&gt; my_string = "this is python. It is awesome!"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Create a String</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; my_count = my_string.count('is', 0, -1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # count occurrences of'is' and return</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; my_count&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA">نتیجه بصورت زیرخواهد بود: </span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>3</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; direction: ltr; line-height: 16.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">str.endswith(<i>suffix</i>[,&nbsp;<i>start</i>[,&nbsp;<i>end</i>]])</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA">این متد، اگر رشته با پسوند مشخصی به پایان می رسد، مقدار </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">True</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را برمی گرداند، درغیر اینصورت </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">False</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را برمی گرداند. همچنین پسوند می تواند یک چندتایی از پسوند را به دنبال داشته باشد. با شروع اختیاری، تست در آن موقعیت آغاز می گردد. با پایان اختیاری، مقایسه در آن موقعیت متوقف می گردد.</span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&gt;&gt;&gt; my_string = "we love python"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Create a String</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; my_value = my_string.endswith('python')&nbsp;&nbsp; # Return a boolean </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; my_value&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA">نتیجه بصورت زیر خواهد بود:</span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">True</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; direction: ltr; line-height: 16.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">str.find(<i>sub</i>[,&nbsp;<i>start</i>[,&nbsp;<i>end</i>]])</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA">این متد کمترین </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">index</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> رشته که در آن </span><b><i><span dir="LTR" style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">sub</span></i></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> یافت می شود را برمی گرداند طوریکه </span><b><i><span dir="LTR" style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">sub</span></i></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">در قطعه </span></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">s[start:end]</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> شامل می شود. آرگومانهای شروع و پایان اختیاری هستند . اگر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><i><span dir="LTR" style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></i></b><b><i><span dir="LTR" style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">sub</span></i></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">یافت نشود، این متد مقدار </span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-1</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> بر می گرداند.</span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&gt;&gt;&gt; my_string = "we love python"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Create a String</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; my_index = my_string.find('o')&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Return the lowest index where substring was found</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; my_index&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA">نتیجه بصورت زیرخواهد بود:</span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>4</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; direction: ltr; line-height: 16.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">str.format(<i>*args, **kwargs</i>)</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA">این متد، یک عملیات قالب بندی رشته را انجام می دهد. رشته ای که درآن، این متد فراخوانی می شود، می تواند یک متن باشد که دارای یک سری آکولاد {} است. هر فیلد جایگزینی که با آکولاد </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>{}</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> نشان داده می شود، شامل ایندکس عددی متناظر با آن در تابع است. این متد، یک کپی از رشته را برمی گرداند که در آن هر فیلد جایگزینی، با مقدار رشته آرگومان متناظر در تابع </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">format</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">جایگزین می گردد.</span></span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&gt;&gt;&gt; a = 10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; b = 30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> &gt;&gt;&gt; my_sum = a + b<br> &gt;&gt;&gt; my_product = a * b </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; "The sum of a and b is {0} and their product is {1}".format(my_sum, a*b)<br> <br> </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA">نتیجه بصورت زیر خواهد بود:</span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in 3.75pt; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>'The sum of a and b is 40 and their product is 300'</span></b><span style="font-size: 11.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #333333;"><br> <br> </span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333;"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; direction: ltr; line-height: 16.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">str.index(<i>sub</i>[,&nbsp;<i>start</i>[,&nbsp;<i>end</i>]])</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA">این متد، کمترین </span><span style="font-size: 14.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA">ایندکس</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="AR-SA"> </span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA">در رشته &nbsp;اولیه که در زیررشته </span><b><i><span dir="LTR" style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">sub</span></i></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">یافت می شود را برمی گرداند <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow;">طوری که زیررشته </span></span></span><b><i><span dir="LTR" style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif; background: yellow;">sub</span></i></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif; background: yellow;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">در محدوده </span></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif; background: yellow;">s[start:end]</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif; background: yellow;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">قرار گرفته است</span></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA">. آرگومانهای شروع و پایان اختیاری هستند. این متد بسیار شبیه به </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">str.find</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> است،&nbsp; تنها تفاوت دو متد با هم این است که اگر زیر رشته یافت نشود، یک </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">ValueError</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> رخ می دهد. </span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&gt;&gt;&gt; my_string = "we love python"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Create a String</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; my_index = my_string.index('o')&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Return lowest index at which the substring was found&nbsp; </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; my_index&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Check to see what was returned&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA">نتیجه بصورت زیر خواهد بود:</span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>4</span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; direction: ltr; line-height: 16.8pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 14.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;">str.isalnum()</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 15pt 0in 17pt; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA">اگر تمام کاراکترها در رشته، عدد و الفبا هستند این روش </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">True</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را برمیگرداند </span><b><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">و حداقل یک کاراکتر وجود دارد</span></b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA"> ، درغیر اینصورت </span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">False</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را بر میگرداند.</span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&gt;&gt;&gt; my_string_1 = "StarWars2016"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Notice there is no space <br> &gt;&gt;&gt; my_string_2 = "I love star wars 2016"&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # This string contains spaces</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 13.9pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; check_1 = my_string_1.isalnum()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Returns a Boolean value <br> &gt;&gt;&gt; check_2 = my_string_2.isalnum()&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # Returns a Boolean value</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">&gt;&gt;&gt; "check_1 is: {0} and check_2 is: {1}".format(check_1, check_2)&nbsp;&nbsp; # Check to see what was returned&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" lang="AR-SA">نتیجه &nbsp;بصورت زیر خواهد بود:</span><span dir="LTR"></span></p> <div style="mso-element: para-border-div; border: solid #AACC99 1.0pt; mso-border-alt: solid #AACC99 .75pt; padding: 4.0pt 4.0pt 4.0pt 4.0pt; background: #EEFFCC; text-align: left;"> <p class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0in; text-align: left; line-height: 16.8pt; border: none; padding: 0in; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span style="font-size: 9.5pt; font-family: 'inherit',serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Courier New'; color: #c65d09;">'check_1 is: True and check_2: is False'</span></b><b><span style="font-size: 11.5pt; font-family: 'Courier New'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #c65d09;"> </span></b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Courier New';"></span></p> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>***چند </span></b><b><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">متد</span></b><b><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" lang="AR-SA"> دیگرشبیه به </span></b><b><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;" lang="AR-SA">()</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%;">str.isalnum</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></b><b><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">که برخی از آنها مقدار </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-language: FA;">Boolean</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> برمی گردانند، به شرح زیر هستند:***</span></b></p><b><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"></span></b>