اگر قادر نیستی خود را بالا ببری ،همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای بالا برود.

Configure a Remote Access VPN Server

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 17 بهمن 1391-08:25 ق.ظ

Configure a Remote Access VPN Server

10 out of 21 rated this helpful Rate this topic

Applies To: Windows Server 2008

This topic explains the basic steps for configuring a remote access virtual private network (VPN) server using Server Manager, the Add Roles Wizard, and the Routing and Remote Access Server Setup Wizard. After you finish configuring a basic remote access VPN server, you can perform additional configuration tasks, depending on the way you want to use the remote access VPN server.

Before you begin

The following table lists the information that you need to know before you configure a remote access VPN server.

 

Before adding a remote access/VPN server roleComments

Determine which network interface connects to the Internet and which network interface connects to your private network.

During configuration, you will be asked to choose which network interface connects to the Internet. If you specify the incorrect interface, your remote access VPN server will not operate correctly.

Determine whether remote clients will receive IP addresses from a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server on your private network or from the remote access VPN server that you are configuring.

If you have a DHCP server on your private network, the remote access VPN server can lease 10 addresses at a time from the DHCP server and assign those addresses to remote clients. If you do not have a DHCP server on your private network, the remote access VPN server can automatically generate and assign IP addresses to remote clients. If you want the remote access VPN server to assign IP addresses from a range that you specify, you must determine what that range should be.

Determine whether you want connection requests from VPN clients to be authenticated by a Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) server or by the remote access VPN server that you are configuring.

Adding a RADIUS server is useful if you plan to install multiple remote access VPN servers, wireless access points, or other RADIUS clients to your private network. For more information, see Network Policy Server Help.

Determine whether VPN clients can send DHCP messages to the DHCP server on your private network.

If a DHCP server is on the same subnet as your remote access VPN server, DHCP messages from VPN clients will be able to reach the DHCP server after the VPN connection is established. If a DHCP server is on a different subnet from your remote access VPN server, make sure that the router between subnets can relay DHCP messages between clients and the server. If your router is running Windows Server® 2008, you can configure the DHCP Relay Agent service on the router to forward DHCP messages between subnets.

Verify that all users have user accounts that are configured for dial-up access.

Before users can connect to the network, they must have user accounts on the remote access VPN server or in Active Directory® Domain Services. Each user account on a stand-alone server or a domain controller contains properties that determine whether that user can connect. On a stand-alone server, you can set these properties by right-clicking the user account in Local Users and Groups and clicking Properties. On a domain controller, you can set these properties by right-clicking the user account in the Active Directory Users and Computers console and clicking Properties.

Configuring your remote access VPN server

To configure a remote access VPN server, start the Add Roles Wizard by doing either of the following:

 • In the Initial Configuration Tasks window, under Customize This Server, click Add roles. By default, Initial Configuration Tasks starts automatically when you log on.

 • Open Server Manager by clicking StartAdministrative Tools, and then click Server Manager. Then, under Roles Summary, click Add roles.

In the Add Roles Wizard, do the following:

 1. Click Next or click Select Server Roles.

 2. In the list of server roles, select Network Policy and Access Services. Click Next twice.

 3. In the list of role services, select Routing and Remote Access Services to select all the role services for Routing and Remote Access Services. You can also select individual server roles.

 4. Proceed through the steps in the Add Roles Wizard to complete the installation.

Completing additional tasks

After you complete the steps in the Add Roles Wizard and complete configuration in Routing and Remote Access, your server is ready for use as a remote access VPN server.

The following table lists additional tasks that you might want to perform on your remote access/VPN server.

 

TaskPurpose of task

Configure static packet filters.

To add static packet filters to better protect your network.

Configure services and ports.

To choose which services on your private network you want to make available for remote access users.

Adjust logging levels for routing protocols.

To configure the level of event details that you want to log. You can decide which information you want to track in your log files.

Configure the number of VPN ports.

To add or remove VPN ports.

Create a Connection Manager profile for your users.

To manage the client connection experience for your users and simplify troubleshooting client connections.

Add Active Directory Certificate Services (AD CS).

To configure and manage a certification authority (CA) on a server for use in a public key infrastructure (PKI).

Increase remote access security.

To protect your remote users and your private network by enforcing the use of secure authentication methods, requiring higher levels of data encryption, and more.

Increase VPN security.

To protect your remote users and your private network by requiring the use of secure routing and tunneling protocols, configuring account lockout, and more.

For more information about these tasks, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89010.

Removing the remote access VPN server role

If you need to reconfigure your server for a different role, you can remove existing server roles. When you remove the remote access VPN server role, your server will no longer provide dial-up or VPN access for remote access clients. Remote users will not be able to connect to your private network, and the computers on your private network might not be able to connect to the Internet.

To remove the remote access VPN server role, first restart the Add Roles Wizard by doing the following:

 • Open Server Manager by clicking StartAdministrative Tools, and then click Server Manager. Then, under Roles Summary, click Remove roles.

Then, in the Add Roles Wizard, remove the remote access VPN server role:

 • Advance to the Remove Server Roles page, click Network Policy and Access Services, click Next, click Remove, and then click Close. In the server restart confirmation dialog box, click Yes to restart your computer.Setup VPN Server using Microsoft Windows 2008 R2

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
دوشنبه 16 بهمن 1391-11:03 ب.ظ

Virtual Private Network (VPN) is used to securely tunnel your connection from one point to another point. It is good to allow other user from different location to access to our internal network for communication. Since my company got 5 branches which is located all around the world, I need to setup VPN server to allow them access securely to our network and connect to a web application inside this office.

Luckily, we have a Windows 2008 R2 server just ready for application framework development. So I will use this server to be VPN server as well. Inside this server I will create several account and assigning them internal IP address. Variables I used are:

Server OS: Windows 2008 R2 Standard 64bit
Server main IP: 192.168.1.2
Internal IP: 192.168.100.2
Internal web server IP: 192.168.100.3
VPN account: user1
VPN password: user1pass!@#

1. In order to make VPN working correctly in 2 different network, we need to assign this server with 2 interfaces. In this case, I will use main interface (External) as receiving connection, and another interface (Internal) for IP connectivity to range 192.168.100.0/24.

C:\>ipconfig
 
Windows IP Configuration
 
Ethernet adapter Internal:
 
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::219f:e472:ada8:d8ad%14
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.100.2
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . :
 
Ethernet adapter External:
 
  Connection-specific DNS Suffix . :
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a18e:73fa:f718:e8c5%11
  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1

2. Then we need to install Network Policy and Access Services roles. Go to Server Manager > right-click ‘Roles’ > Next > tick ‘Network Policy and Access Services’ > Next > select ‘Remote Access Service’ and ‘Routing’ > Next > Install :

3. Once finish, lets configure the Routing and Remote Access. Go to Server Manager > expand ‘Network Policy and Access Services’ > right click ‘Routing and Remote Access’ > click ‘Configure and Enable Routing and Remote Access’.

4. On the setup wizard, click Next > Custom Configuration > VPN access > Next > Finish > Start the Service.

5. Now we need to configure the Remote Access service. Right click ‘Routing and Remote Access’ > Properties > IPv4 > Ipv4 address assignment > Static address pool > enter Start IP address and End IP address information as below:

6. Now we need to configure the policy to allow users to connect to the VPN service. Right click ‘Remote Access Logging & Policies’ > Launch NPS > Network Policies > under Policy Name, right click on ‘Connections to Microsoft Routing and Remote Access server’ > Properties > under Access Permission, select ‘Grant access. Grant access if the connection request matches this policy’ > OK :

7. Now lets create the VPN user to access. Go to ‘Server Manager’ > expand Configuration > expand Local Users and Groups > Users > right click and select New User. Enter user details as below:

8. VPN access ready. Now we need client to access to the server. If client is connecting using Windows 7, go to ‘Network and Sharing Center’ > Setup a new connection or network > Connect to a Workplace > Use my Internet Connection (VPN) > enter the 192.168.1.2 as internet address > enter username and password for user that we just created > Connect.

Now the user should get connected and another IP address will be available for them. You can verify this by using ipconfig command or ‘Network and Sharing Center’. Make sure they are getting the 192.168.100.0/24 IP range assigned for the VPN connection interface.der to complete certificate enrollment, the Web site for the CA must be configured to use HTTPS authentication

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
یکشنبه 15 بهمن 1391-12:33 ب.ظ

In order to complete certificate enrollment, the Web site for the CA must be configured to use HTTPS authentication


تشریف ببرید ادامه مطلب

ادامه مطلب

ایجاد Certificate با استفاده از CA: بخش ۱

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
شنبه 7 بهمن 1391-04:12 ب.ظ

ادامه مطلب
ادامه مطلب

ایجاد و مدیریت Exchange Server Certificates: بخش ۱

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
شنبه 7 بهمن 1391-04:07 ب.ظ

ادامه مطلب
ادامه مطلب

ADCS و راه اندازی CA Server

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
شنبه 7 بهمن 1391-04:05 ب.ظ

لطفا ادامه مطلب


ادامه مطلب

Windows 2008 - Must disable UAC

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
دوشنبه 11 دی 1391-09:51 ق.ظ

در موقع نصب xamp  میگه باید uac  رو از کار بی اندازید.اینم روشش
You can also run MSCONFIG and go to the Tools tab.  Its at the bottom.  Just click an run


اشنایی با مجازی سازی ق 1( بر بستر VMWARE vSphere 5)

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
پنجشنبه 9 آذر 1391-11:02 ب.ظ


مجازی سازی عبارت است از استفاده از یک نرم افزار خاص برای اشتراک گذاشتن منابع فیزیکی یک سرویس دهنده سخت افزار بین چند سیستم عامل در فالب سرویس دهنده های مجزا.
VMM یا virtual Machine Monitor   : بنی سیست عامل و سخت افزار قرار می گیرد و در نتیجه می تواند اطلاعات نادرست به هسته یا Kernel سیستم عامل مهمان بدهد و به تبع ان سیستم عامل فکر کند که کاملا سخت افزار را در دست دارد.

اگر فرض کنیم که بین سخت افزار و برنامه کاربردی 4 لایه وجود داشته باشد سیستم عامل بصورت طبیعی در لایه 0 و برنامه کاربردی در لایه 4 کار می کند.بطور طیبعی سیستم عامل فکر می کند که صد در صد سخت افزار را در اختیار دارد بهمین علت بعضی ازفرامین و دستور العملهای سیستم عامل  مربوط به لایه صفر است و در صورتیکه یک برنامه مثلVMM  بین سیستم عامل و سخت افزار در لایه صفر قرار بگیرد سیستم عامل از کار م یافتد.این یک چالش بزرگ در مجازی سازی بوده است که در سال 1998 شرکت vmware توانست روشی برای ترجمه این دستورالعملها بیاید که به ان binary translation   می گوید.به این وسیله VMM یک لایه بالاتر از سخت افزار و سیستم عامل یک لایه بالاتر از VMM خواهد بود.ولی تصور می کند در لایه بالای سخت افزار است.
بعدها روش دیگری به نام paravirtualization  ایجاد شد که ان VMMو سیستم عامل مهمان در یک لایه و همان لایه صفر اجرا می شوند( در کنار هم) ولی هسته سیستم عامل طوری تغییر کرده است که دستور العمهای غیر قابل مجازی سازی را با دستورالعملهایی بنانم hypercall جایگزین کند که از طریق VMM با سخت افزار ارتباط برقرار کند.در paravirtualization  برخلاف full virtualization  سیستم عامل از پدیده مجازی شدن اگاه است.این روش از سیستم عاملهای ماکروسافت حمایت نمی کند.پروژه Xen که متن باز است ی نمونه از این روش است.
Vi  یا virtual infrastructure  مهمترین و معمول ترین روش برای مجازی سازی است که متعلق به شرکت Vmware  است.
محازی سازی چگونه است : در این روش کلیه منابع سخت افزاری سیستم یا Host در اختیار برنامه VMM  قرار می گیرد و بصورت یک پارچه و یک لایه می گردد و سپس بین ماشینهای مهمان تقسیم می گردد.
روشهای مجازی سازی :
1- مجازی سازی در سطح سخت افزار
2- مجازی سازی در سطج سیستم عامل
3- مجازی سازی در سطح برنامه کاربردی
در سطح سیستم عامل :
توسط IBM  و برای سخت افزارهای mainframe انجام شده است بطوریکه یک سرور mainframe که در اصل یک سیستم بود تبدیل به چندین سیستم و سخت افزار شده بود.

در سطح سیستم عامل:
که به دوصورت پیاده سازی می گردد:
1- Hosted : که در این روش لایه مجازی سازی روی سیستم عامل میزبان نصب می گردد.(vmware workstation)
2- Hypervisor : در این روش که همان که بالا و پیشتر توضیح دادیم برنامه VMM یا همان Hypervisor بین سخت افزار و سیسام عامل میزبان قرار می گیرد.در این روش استفاده از منابع و تجهیرات سخت افزاری به شکل مناسب تری انجام می گیرد.(VI)
مجازی سازی در سطح برنامه های کاربردی:
در این روش روی یک سخت افزار چندین برنامه و سرویس دهنده مثل دیتا بیس و وب سرور و برنامه کاربردی نصب می گردد که ومنابع سیستم بین انها توضیح می گردد.اشکال عمده این است که در صورتیکه یک برنامه دچار مشکل شود ممکن است کل سیستم را از کار بیندازد و برنامه های دیگر هم از کار بیفتند.
ویژگی های ماشین های مجازی:
1- سازگاری ( compatibility) : ماشینهای مجازی با همه سرورها و کامپیوترها با چیپست x86 سازگار هستند
2- مجزا بودن (Isolation) : ماشینها از هم کاملا مستقل هستندو خرابی یکی به دیگری اسیب نمی رساند
3- قابلیت بسته بندی(Encapsulation): ماشینهای مجازی قابلیت بسته بندی و جابجایی دارند.
4- عدم وابستگی به سخت افزار(Hardware independence) : ماشینهای مجازی بدون توجه به سرورهای فیزیکی کار می کنند و به انها وابستگی ندارند.
قابلیتها و ویژگی های VI
1- سرورهای ESXi : هسته مرکزی VI است.ESXi یک سیستم عامل مبتنی بر Kernel لینوکس است.که بر روی سخت افزارها نصب می گردند و کنترل کامل منابع رو بدست میگیرند.یک سرورESXi تا 512 ماشین مجازی در حال اجرا را پشتیبانی می کند .یک ترابایت حافظه و نهایتا 32 پردازنده را دارد.( البته برای 32پردازنده باید از SMP استفاده کرد
2- SMP(symmetric multi-processor)  :در این تکنولوژی SMP کنترل پردازنده ها را در دست می گیرد و پردازشها را بین انها توزیع می کند تا پردازش و استفاده و کارایی همه برابر و بهینه شود.
3- VMFS : فایل سیستمهای FAT32 , NTFS  برای مدیریت فایل های با حجم بزرگ زیاد مناسب نیستند درحالیکه در مجازی سازی چون به هرماشین به عنوان یه فایل نگاه می شود بهمین خاطر حجم فایلهای ماشینها بسته به حجم ماشین ممکن است تا 500 گیگ هم برسد بهمین خاطر لازم است از فایل سیستم مخصوص خود استفاده کند.فایل سیستم مخصوص VI فعلا VMFS 5 است.
4- مدیریت حافظه : اطلاعات ماشینهای مجازی هم می تواند بر روی هاردهای سرورهایشان ذخیره گردد و هم می تواند بر روی یک ذخیره ساز مرکزی مثل SAN ذخیره گردد که بهترین روش استفاده ازذخیره ساز SAN است تا تمام قابلیتهای مجازی سازی قابل بهره برداری شود.همچنین در مورد استفاده از حافظه مجازی سازی از تکتولوژی خودش استفاده می کند و با بررسی حافظه هایی که ماشینها دارند استفاده می کنند در صورتیکه page های یکسانی در حال استفاده باشد یکی را نگه داشته و بین همه به اشتراک می گذاردو بقیه را حذف می کند .
5- خوشه بندی :( Clustring)  تعدادی سرور فیزیکی با هم تشکیل یک کلاستر را می دهند و از دید ماشینها و کاربر یکی بصورت واحد دیده می شوند.و ماشینها روی این بستر در صورت لزوم جابجا می گردند.و در صورتیکه یک سرور فیزیک دچار اسیب شود یا بدلایلی نیاز به ری استارت شدن و یا خاموش شدن جهت ارتقا داشته باشد  ماشینهای روی ان به سرور فیزیکی دیگری منتقل می گردند و کاربر و ماشین ها اصلا متوجه جابجایی نمی  گردند.
6- برای مدیریت ماشینهای مجازی مجازی سازی یک مرکز مدیریت مجازی دارد که بوسیله ان براحتی می شود همه سرورهای فیزیکی را مدیریت کرد که به آن Vcenter یا (virtual center management) میگویند.
7- Distributed Resource Scheduler(DRS)  : این تکنولوژی و ویژگی در هر لحظه به بررسی منابع سرورهای فیزیک و ماشینها می پردازد و هر لحظه مقدار منابع مصرفی و منابع باقی مانده را بررسی می کند و در صورت نیاز و در صورتیکه ی سرور فیزیکی منابع کمی داشته باشد و یا اینکه یک ماشین به منابع بیشتری نیاز داشته باشد ماشینهای مجازی رو بصورت اتوماتیک بین سرورهای فیزیکی جابجا می کند.تا بهترین حالت در استفاده از منابع ایجاد شود.
8- Distributed Resource Scheduler(SDRS)  Storage : در صورتیکه سرورها بیش از یک محل ذخیره سازی یا datastore  داشته باشند مجازی سازی مقدار I/O مصرفی را بررسی می کند و در صورتیکه لزوم برای Load Balancing اقدام به جابجایی ماشینها می کند.
9- HA (High Availability) : در صورتیکه یک ماشین فیزیکی بعلت خرابی یا هر دلیل دیگری ناگهان و بدون برنامه ریزی از مدار خارج شود در این صورت HA سریعا ماشین مورد نظر را بر روی یک سرور فیزیکی دیگر روشن می کند و سرویس از بین نمی رود.
10- FT(Fault Tolerance) : در HA تا ماشین بعدی روشن شود چند لحظه زمان سرویس از کار می افتد همچنین کاربر حس می کند که سرور ریستارت شده است.در صورتیکه به دلیل اهمیت سرور نخواهیم چنین اتفاقی بیفتد باید از FT استفاده گردد در این روش برای هر ماشینی که FT را برای ان فعال می کنید یک ماشین بصورت Virtual Lockstep  را نگه می دارد.و هرگاه ماشین اصلی به مشکل برخورد ماشین دوم سریعا فعال می شود و در مدار قرار می گیرد.
11- vSphere client :  برای اتصال و مدیریت ESXi ها و یاVcenter نیاز به استفاده از برنامه vSphere client است .
از ماشینهای مجازی به دوروش می توان نسخه پشتیبان ویا همان بکاپ تهیه کرد.
1- بی توجه به اینکه این ماشین مجازی است و از درون  سیستم عامل مهمان و با فرض اینکه این یک سرور واقعی است
2- استفاده از بستر مجازی و بکاپ گرفتن از فایلهای ماشین مجازی و بی توجه به اینکه چه سروری در حال فعالیت و سرویس است که در این روش مجازی سازی ابتدا یک Snapshot از ماشین تهیه کرده و سپس از ان بکاپ می گیرد.

نوشته شده توسط خودم.سوالی داشتید بپرسید


EMC

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
پنجشنبه 18 آبان 1391-09:49 ق.ظ

EMC Unisphere Engineering mode password

To access the engineering mode - Ctrl-Shift-F12
The password is messner


طرح امنیتی و معماری امنیت x 805

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
یکشنبه 5 شهریور 1391-02:28 ب.ظ

تواین مدت که مثل همیشه کسی حالمون رو نپرسید مشغول بررسی یک طرح امنیتی(securtiy plan)  و یک استانداردمعماری امن security architecture  به نام استاندارد x805   که مال موسسه ITU است   کار می کردم.

چند تا مطلب مرتبط براتون می زارم.شاید بعدا ترجمه و حاصل کار خودم رو هم گذاشتم.قرار دادن بیش از 6 رم روی سرورهای اچ پی HP

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
شنبه 21 مرداد 1391-01:11 ق.ظ

می خوام در این مقاله به یک چیز ساده اشاره کنم.قراردادن تعدادی رم روی سرورهای اچ پی.
 توی کامپویتر های پی سی معمولا دوتا و یا سه تا جای رم داریم و اگه بخواهیم دوسه تا کارت رم روی ان قرار بدهیم معمول خیلی فرق نمی کنه چطوری جابزنید.در هر صورت کار می کنه.حالا اگه dual channel  باشه راندمان و کارایی بالاتر است.
ولی در مورد یک سرور DL380 G7  hp قضیه فرق می کنه.چون 18 تا جا برای رم داره.(تازه دی ال 380 سری های بسیار حرفه ای نیست.بلکه معمولی است و پیشض پا افتاده).خوب 6 تای این جای رمها سفید است و من تا وتقی که به بیش از 6 تا جای رم احتیاج نداشتم مشکلی نبود.همه رو می گذاشتم توی خونه های سفید و سرور کار می کرد.البته یک بار امدم از ترتیبهای دیگه استفاده کنم واز خونه های مشکل هم استفاده کنم.که دیدم کار نکرد.بهمین خاطر فقط اسلاتهای سفید رو پر کردم و مشکل حل شد.
تا اینکه یه روز من احتیاج به یک سرور با رم بالا داشتم بهمین خاطر باید از 11 تا کارت رم استفاده می کردم.اینجا بود که دیدم دیگه نمیشه و باید بفهمم منطقش چیست.با کمی دقت متوجه شدم روی کاوری که بالای رم ها هست حورف الفبای انگلیسی قرار دارد که ترتیب قرار دادن رم ها را مشخص می کند.یعنی این 18 قسمت به 6 کانال سه تایی تقسیم شده اند که هر سه کانال در یک طرف سی پی یو قرار دارند و با کاوری که دارند مخشص می کنند به ترتیب باید چگونه رمها را بچینیم.
کاری که من کردم و شد .امیدوارم شما هم بکنید وبشود
چند عدد عکس هم گذاشتم در ادامه مطلب.امیدوارم به دردتون بخوره

ادامه مطلب

تغییر پسورد ویندوز 7 سون با استفاده از Sethc.exe

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
جمعه 6 مرداد 1391-03:23 ب.ظ

در این طلب می خواهم یک روش نفوذ به ویندوز سون را اموزش بدم.البته این هک نیست. و حفره هم حساب نمیشود.بلکه استفاده از یک فیچر یا امکان برای نفوذ به ویندوز سون در زمانی که پسورد ادمین را فراموش کرده ایم است.با جستجو کلمه sethc.exe  در گوگل توضیح کامل استفاده از ان را می یابید.در این روش که در اینترنت توضیح داده میشود گفته می شود سی دی بوت ویندوز سون را بگذارید و بعد در مراحل نصب وارد repair شوید و سپس با تغییر اسم فایل sethc.exe  به یه اسم فایل دیگه یا کپی کردنش به جای دیگه از داشتنش برای اینده مطمئن می شیم.بعد با کپی کردن فایل cmd.exe  به اسم sethc.exe ..ابتدا کامپیوتر رو ریست می کنیم و سپس وقتی موقع دادن پسورد می شود چندبار کلید شیفت را فشار می دهیم تا برنامه cmd.exe  اجرا شود و سپس می توانیم با استفاده از کامندها می توانیم یک اکانت در حد ادمین ساخته و وارد شویم.و هرکاری خواستیم می کنیم.

اما من از این روشها استفاده نکردم.من یک ماشین سون داشتم که تحویل کسی داده بودمش.بعد پسوردش رو فراموش کرده بود و بجای اینکه با سی دی های بوتی که داشتم پسوردش رو نشکوندم( نمی دونم اصلا می تونستم یا نه) بلکه با استفاده از hiren  بوت کردم و رفتم این تغییر اسم و کپی رو دادم و بعد به سیستم لاگین کردم.به سادگی جواب داد و خوبیش هم این بود که هروقت از این به بعد بگه پسورد یادش رفته من دیگه نیازی به سی دی بوت ندارم بلکه یه حفره اماده برای لاگین دارم. باتوجه یه اینکه برای این نوع نفوذ و لاگین نیاز به دسترسی فیزیکی و بوت کردن و گذاشتن سی دی در سی دی رام است پس بدیهی است که این یک نوع هک نیست و بلکه یک روش برای مواقع خاص است.

در ادامه مطلب سعی یک اموزش تصویری این روش را از اینترنت برایتان می زارم


ادامه مطلب

افزایش حجم هارد ایکس پی در مجازی سازی

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
چهارشنبه 4 مرداد 1391-12:18 ب.ظ

درپروژه ای که درگیرشم یه ماشین مجازی ایکس پی داشتم که حجم هاردش 10 گیگ بود.
خوب اینو من درست نکرده بودم.ولی خوب حجم هاردش کم بود و باید افزایش می دادم.متاسفانه نوع هارد ide در نظر گرفته شده بود بهمین خاطر وو فکر کنم بخاطر ایکس پی بودن سیستم قابلیت افزایش هارد زمانیکه ماشین خاموش بود نبود.
یه راه این بود که یه دیسک دیگه اضافه کنم.که کردم و لی خوب درایو سی کامپیوتر همچنان حجمش کم بود و باید برنامه رو تو درایو دیگری نصب می کردم.که کار درست ینبود.بهمین خاطر به سرور esx  با پوتی وصل شدم و بعد از رفتن به فولدری که ماشین توش بود با استفاده از دستور  زیر  حجم هارد رو زیاد کردم

vmkfstools -X 30G ./winxp1.vmdk

و بعد هم وارد ماشنی ایکس پی شدم وبا برنامه هایی مثل پارتیشن مجیک ( من از easeus استفاده کردم) مشکل حل شد.امیدوارم به دردتون بخوره این تجریه.

چند وقت است می خوام تجربه بنویسم وقت نمیشه.ببخشید


از کار انداختن auto run در ویندوز 2008 با استفاده از گروپ پالیسی

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
شنبه 16 اردیبهشت 1391-09:29 ق.ظ

با توجه به اینکه جای این تنظیم بسیار مهم و ضروری در ویندوز 2008 نسبت به ویندوز 2003 عوض شده است ممکن است مثل من زمانیکه می خواهید این تغییر را انجام دهید مجبور شوید دنبالش بگردید.بهمین خاطر ادرسش را می گذارم تا شاید به دردتان خورد.

How to use Group Policy settings to disable all Autorun features in Windows Server 2008 or Windows Vista
 1. Click Start

type Gpedit.msc in the Start Search box, and then press ENTER.

If you are prompted for an administrator password or for confirmation, type the password, or click Allow.

 1. Under Computer Configuration, expand Administrative Templates, expand Windows Components, and then click Autoplay Policies.
 2. In the Details pane, double-click Turn off Autoplay.
 3. Click Enabled, and then select All drives in the Turn off Autoplaybox to disable Autorun on all drives.
ویروس یا کرم virus Worm wipe wiper vipe viper و روشهای مقابله با آن

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391-11:54 ق.ظ

این روش توسط خودم ایجاد شده و جدید و داغ است.

جدیدا یک ویروس یا کرم یا ورم به شبکه های کامپیوتری وزارت خونه ها حمله کرده که اسمش یکی از چیزهای زیر است :
ویروس  یا کرم  virus Worm  wipe wiper vipe viper

طبق اطلاعاتی که بدست من رسیده و تو اینترنت خوندم این بد افزار می ره از برنامه ای به نام دیسک پارت diskpart.exe در ویندوز که بطور پیش فرض وجود داره استفاده می کنه و میزنه همه چیز رو پاک می کنه.و زده شبکه وزارت نفت رو خوابیده و یه سری جاهای دیگه.

راه های مختلفی پیشنهاد شده از نرم افزارهای پاک کننده عادی تا اینکه با یه دیسک بوت بیای بالا و فایل دیسک پارت رو از کار بندازی

راه حلی که به نظر من رسید و ازش تو شبکه خودمون استفاده کردم( خداروشکر هنوز الودگی دیده نشده)

استفاده از گروپ پالیسی براط ار کار انداختن این برنامه بود


مسیر :
group policy\user configuration\windows setting\security setting\software restriction

سپس با کلیک راست یه یه دونه new software ...  ایجاد می کنید
بعد به قسمت additional rule   می روید
یک new path role    ایجاد می کنید
و ادرس diskpart  در سه قسمت زیر برای ویندوزهای مختلف را بهش می دهید
windows\system32\diskpart.exe
windows\system32\dllcache\diskpart.exe
windows\system32\en-US\diskpart.exe.mtu

ابن روش ابداعی خودم است.مسئولیتش با خودتون است.اگه به نظرتون معقول امد اجرا کنید

و راه حل بعدی : دیدم که توی وب سایتها نوشته اند که باید با دیسک بوت بیایید بالا و بعد نسبت به تغییر نام و یا پاک کردن ان اقدام کنید.در حالیکه اصلا نیازی به این کار نیست.
چون این فایل جطو فایلهای سیستمی است کپی این فایل در system32\dllcache  وجود دارد که بکاپ آن محسوب می شود و در صورتیکه فایل اصلی پاک شود و یا تغییر نام دهد بکاپ کپی می شود.پس برای اینکه بتوانید این فایل را تغییر دهید ابتدا بکاپ را تغییر نام داده و یا پاک کنید و سپس فایل اصلی را.موفق باشید
درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات