اگر قادر نیستی خود را بالا ببری ،همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای بالا برود.

مثالهایی از توابع Built in

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
سه شنبه 28 آذر 1396-06:44 ب.ظ


در این صفحه، نمونه هایی از برخی توابع Built in را نشان می دهیم.

abs(x)

این تابع، قدر مطلق یک عدد را برمی گرداند. آرگومان ممکن است یک عدد صحیح یا یک عدد ممیز شناور باشد. اگر آرگومان یک عدد مختلط باشد، مقدار آن برگردانده می شود.

my_value = -11.55                             # Notice that my_value is a negative floating point number

absolute = abs(my_value )                     # Return the absolute value

print("The absolute value is:", absolute) 

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The absolute value is: 11.55

len(x)

این تابع ، طول (تعداد اقلام) یک شیء را برمی گرداند. آرگومان ممکن است یک توالی (مانند یک رشته، بایت، چندتایی، لیست، یا محدوده) یا یک مجموعه (مانند یک  دیکشنری، مجموعه یا مجموعه بسته) باشد.

my_list = ["abs", "len", 1, 2, "many", "more to come"]      # Create a list called "my_list"

my_size = len(my_list)                                      # Return length (the number of items) of my_list

print("The length of my_list is:", my_size)


نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The length of my_list is: 6

max(iterable, *[, key, default])

max(arg1, arg2, *args[, key])

این تابع بزرگترین آیتم را در iterable و یا بزرگترین آیتم بین دو یا چند آرگومان وارد شده را برمی گرداند.

my_list = [-10, 12, 111, 32.3, 0, 4, 24]                        # Create a list called "my_list"

my_mx1 = max(my_list)                                          # Return the largest item in my_list

my_max2 = max(my_list[0], my_list[-1])                          # Return the largest among first & last element
print("The largest item of my_list is:", my_max1)               # Print my_max1 to see what was returned

print("The larger among first and last item is:", my_max2)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The largest item of my_list is: 111

The larger among first and last item is: 24

min(iterable, *[, key, default])

min(arg1, arg2, *args[, key])

این تابع ،کوچکترین آیتم را در iterable و یا کوچکترین آیتم بین دو یا چند آرگومان وارد شده را برمی گرداند.

my_list = [10, -12, 11, 32.3, 1, 14, -5]                         # Create a list called "my_list"

my_min1 = min(my_list)                                           # Return the smallest item in my_list

my_min2 = min(my_list[0], my_list[-1])                           # Return the smallest among first & last element

print("The smallest item of my_list is:", my_min1)               # Print my_min1 to see what was returned

print("The smaller among first and last item is:", my_min2)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The smallest item of my_list is: -12

The smaller among first and last item is: -5


pow(x, y[, z])

این تابع ، X به توان Y را برمی گرداند. آرگومان Z اختیاری است. اگر Z موجود باشد، پس X به توان Y در پیمانه Z برگردانده میشود. دقت داشته باشید که pow(x, y) معادل با استفاده از عملگر توان است: X**Y

x = 5                                                   # initialize a variable x

y = 3                                                   # initialize a variable y

result = pow(x, y)                                      # Return x to the power of y. Same as x**y

print("The result of the operation is", result)

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The result of the operation is 125

sorted(iterable[, key][, reverse])

این تابع ، یک لیست مرتب شده از موارد موجود در iterable را برمی گرداند. دو آرگومان اختیاری دارد که باید بعنوان آرگومان های کلیدی مشخص شده باشند.

Key: یک تابع یک آرگومانی را مشخص می کند که برای استخراج یک کلید مقایسه ای از هریک از عناصر لیست استفاده می شود:

key=str.lower. مقدار پیش فرض، هیچ کدام است (عناصر را بطورمستقیم مقایسه می کند).

Reverse: یک مقدار Boolean است. اگر برابر True باشد، پس عناصر لیست بصورت معکوس مرتب سازی خواهد شد.

# Lets sort the following list by the first item in each sub-list.
my_list = [[2, 4], [0, 13], [11, 14], [-14, 12], [100, 3]]
# First, we need to define a function that specifies what we would like our items sorted by
def my_key(item):

    return item[0]                                            # Make the first item in each sub-list our key
new_sorted_list = sorted(my_list, key=my_key)                 # Return a sorted list as specified by our key
print("The sorted list looks like:", new_sorted_list)       

نتیجه بصورت زیر خواهد بود:

The sorted list looks like: [[-14, 12], [0, 13], [2, 4], [11, 14], [100, 3]]


sum(iterable[, start])

این تابع، اقلام یک iterable را از چپ به راست جمع می کند و مقدار کل را برمی گرداند. start بصورت پیش فرض صفر است. اقلام متعلق به iterable بطور معمول اعداد هستند و مقدار شروع (start)، نباید از نوع string باشد.

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]                        # Create a list

my_sum  = sum(my_list)                           # Return the sum of the list
print("The sum of my list is :", my_sum)         # Print my_sum
                             

نتیجه بصورت زیر خواهد شد:

The sum of my list is : 15

zip(*iterables)

این تابع ، یک تکرار کننده چندتایی است، که در آن چندتایی iام شامل عنصر iام از هریک از دنباله های آرگومان iterables است. Iterables هنگامی متوقف می شود که کوتاه ترین ورودی iterable ، خروجی است.

x = [1, 2, 3, 4, 5]                                      # Create a list

y = ['a', 'b', 'c']                                      # Note that this list only has 3 elements
zipped = list(zip(x, y) )                                # Return the zipped object as a list of tuples
print("The result of the operation is:", zipped)       

نتیجه بصورت زیر خواهد شد:

The result of the operation is: [(1, 'a'), (2, 'b'), (3, 'c')]

برای اطلاعات بیشتر درمورد توابع Built-in، می توانید به مستندات پایتون نگاه کنید. درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic