تبلیغات
قطره (ای از زندگی یک درگیر کامپیوتر) - اضافه کردن دی وی دی CentOS به عنوان مخزن برای نصب بسته ها
 
اگر قادر نیستی خود را بالا ببری ،همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای بالا برود.

اضافه کردن دی وی دی CentOS به عنوان مخزن برای نصب بسته ها

نوشته شده توسط :سعید كلانتری
چهارشنبه 18 مرداد 1396-04:59 ب.ظ


همان طور که می دانید دستور yum برای نصب بسته های نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرد این دستور از مخازن معرفی شده در سیستم به عنوان محلی برای یافتن بسته ها استفاده می کند برای اضافه کردن دی وی دی CentOS به عنوان یک مخزن ابتدا یک دایرکتوری ساخته و دی وی دی CentOS را به آن Mount کنید.

مراحل اضافه کردن دی وی دی CentOS

برای این منظور از دستورات زیر به ترتیب استفاده کنید

[root@centos ~]# mkdir /centos
 
[root@centos ~]# mount /dev/cdrom /centos
 
mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
در مرحله بعدی باید یک فایل از نوع repo در مسیر /etc/yum.repo.d/ ساخته و محتویات آن را به شکل زیر وارد کنید.

[root@centos ~]# vi /etc/yum.repos.d/media.repo
 
[media]
 
name=media
 
baseurl=file:///centos
 
enabled=1
 
gpgcheck=1
 
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7


در نمونه بالا اسم فایل ما media می باشد یکی از مهمترین پارامتر های این فایل name می باشد که ما آن را media قرار دادیم و دیگری baseurl می باشد که مقدار آن برابر با دایرکتوری می باشد که در مرحله قبل دی وی دی CentOS را به آن Mount کردیم.

از این پس برای نصب بسته های نرم افزاری از دی وی دی CentOS با استفاده از دستور yum باید مخازن دیگر را غیر فعال کرده و مخزن media را فعال کنید به طور مثال برای نصب wget به شکل زیر از این دستور استفاده کنید.[root@centos ~]# yum install --disablerepo=\* --enablerepo=media wget
 
Loaded plugins: fastestmirror
 
Loading mirror speeds from cached hostfile
 
Resolving Dependencies
 
--> Running transaction check
 
---> Package wget.x86_64 0:1.14-10.el7 will be installed
 
--> Finished Dependency Resolution
 
Dependencies Resolved
 
================================================================================
 
 Package        Arch             Version                  Repository       Size
 
================================================================================
 
Installing:
 
 wget           x86_64           1.14-10.el7              media           545 k
 
Transaction Summary
 
================================================================================
 
Install  1 Package
 
Total download size: 545 k
 
Installed size: 2.0 M
 
Is this ok [y/d/N]: y
 
Downloading packages:
 
Running transaction check
 
Running transaction test
 
Transaction test succeeded
 
Running transaction
 
  Installing : wget-1.14-10.el7.x86_64                                      1/1
 
  Verifying  : wget-1.14-10.el7.x86_64                                      1/1
 
Installed:
 
  wget.x86_64 0:1.14-10.el7
 
Complete!


همان طور که در مثال بالا مشخص شده است بسته wget از مخزن media نصب شده است.


منبع : http://arashbabaei.com/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-centos/


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


صفحات جانبی:


نویسندگان:


ابر برچسبها:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox